Välkommen till GiGA Logistic AB

Vår affärsidé är att vara behjälpliga med besvärliga transporter i Sverige och inom Europa, dvs, transporter av sådant gods som inte får plats i vanliga lastbilar pga. av längd, bredd, höjd eller vikt.

Vi har den erfarenhet, kunskap och kontaktnät som behövs för att få det att fungera.

Ett nytt affärsområde hos oss är att vi är även andra transportföretag behjälpliga med att söka tillstånd för specialtransport i diverse länder i Europa.

AKTUELLT