Miljö & Kvalitet

 
Vi har för avsikt att i första hand anlita underentreprenörer som visar att de har ett aktivt miljöarbete.

Vårt arbete med att ISO-certifiera oss har påbörjats.